Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Sexyplay

Obchodní podmínky obchodu Sexyplay.cz

Vážení zákazníci,

vítáme Vás v internetovém obchodě Sexyplay.cz a přejeme Vám příjemné nakupování.

Podmínky nákupu

I. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
II. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
III. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
IV. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
V. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Sexyplay.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi (např. dobírková účtenka) v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme a to nejlépe převodem na účet zákazníka. Prosíme, zboží posílejte obyčejně (prosíme nikoliv na dobírku) na adresu: Reklamační oddělení Sexyplay Esencis, Plynárenská 233 - Areál OTK, Kolín, 280 02.

Reklamace zboží

S případnou reklamací se obracejte (emailem) na objednavky@sexyplay.cz. Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží po domluvě zaslat prodejci v původním obalu, včetně dokladů a příslušenství. Z hlediska minimálního množství reklamací se ji pokusíme vyřídit v co nejkratším časovém úseku. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. Je samozřejmostí, že doručení nového zboží zařídíme my a to na naše vlastní náklady. V případě neoprávněné reklamace Vám však budeme muset náklady spojené s vyřízením reklamace zpětně přeúčtovat.

14 denní záruka vrácení peněz

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi (např. návod, záruční list, s kompletním příslušenstvím). Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, DVD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. „pečeť kvality“ a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno (zejména z důvodu hygieny). Zboží s takto porušeným obalem není již možné vzhledem k povaze zboží dále nabízet a tudíž ho vrátit (např..vibrátory, panny, spodní prádlo …).

Publikované údaje v tomto internetovém obchodě se považují zpravidla za správné. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelů informací nepřesné nebo i chybné. Tyto údaje budou v co nejkratší době opraveny. Internetový obchod si vyhrazuje právo změny informací, obsahu jakožto i cen bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

Reklamační řád upravující vyřizování reklamací zboží provozovatele: Esencis s.r.o., Kolínská 502, 280 02 Kolín, IČO: 02077531.

Čl.1
Odpovědnost provozovatele
Při prodeji zboží zákazníkům odpovídá provozovatel za vady, které má zboží při převzetí, které se vyskytnou po převzetí zákazníkem v záruční lhůtě. Provozovatel neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

Čl.2
Právo zákazníka na reklamování vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zákazník oprávněn tuto vadu při převzetí zboží, v záruční době, či ve lhůtě k použití, věci reklamovat.

Čl.3
Místo uplatnění reklamace
Zákazník uplatňuje reklamaci u provozovatele, kde zboží zakoupil. Nákup zákazník prokazuje příslušným prodejním dokladem, záručním listem nebo jiným prokazatelným způsobem.

Čl.4
Způsob vyřízení reklamace
Reklamuje-li zákazník u provozovatele, je pověřený pracovník povinen reklamaci řádně prověřit a nejde-li o složitý případ, ihned o ni rozhodnout. V ostatních případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace u provozovatele. Pokud zákazník není spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

Čl.5
Lhůty pro uplatnění reklamace
Záruční doba zboží dodávaného provozovatelem je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena doba delší. Zde pak ZL neskončí před uplynutím této doby. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji rádně vyplněn. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Čl.6
Odstranitelné vady
Jde-li o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, může provozovatel namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.

Čl.7
Neodstranitelné vady
Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může zákzník podle své volby požadovat:
1. výměnu zboží za bezvadné
2. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz
3. přiměřenou slevu z ceny
Stejná práva má zákazník, jde-li o vady odstranitelné, tedy jestliže kupující nemůže pro opětné (nejméně 3 odstranitelné vady) výrobek řádně používat.

Čl.8
Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz.

Čl.9
Závěrečné ustanovení
Platnost všech nabídek je do vyprodání zásob. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.


Děkujeme Vám a přejeme Vám příjemné nákupování v internetovém obchodě Sexyplay.cz.


 

Zasílat novinky